ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłat lokalnych oraz ustalania wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr X/75/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr X/74/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2039.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr X/73/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R.K. na Wójta Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/72/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Janowiec Kościelny w Janowcu Kościelnym i nadania jej statutu.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/71/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2022
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie miejscowości Wiłunie i Powierż.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/69/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/68/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia międzygminnego w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/65/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. „ Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym” na „Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Janowcu Kościelnym” i nadanie jej nowego statutu.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/64/2019
Status
Unieważniona
Lp: 53
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r zmieniająca Uchwałę w  sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach, dla których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/63/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janowiec Kościelny oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/62/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r e sprawie emisji obligacji komunalnych.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/61/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r e sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/60/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2039
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr IX/59/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VIII/58/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VIII/57/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr VIII/56/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji