ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/103/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę VIII/54/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Janowcu Kościelnym oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Nr aktu prawnego
XII/103/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/102/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
XII/102/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/101/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XII/101/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/100/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XII/100/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/99/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w m. Wiłunie nr 15
Nr aktu prawnego
XII/99/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/98/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w m. Wiłunie nr 15
Nr aktu prawnego
XII/98/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/97/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2019/2020
Nr aktu prawnego
XII/97/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/96/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
XII/96/2020
Status
Zmieniony
Lp: 49
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/95/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XII/95/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/94/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XII/94/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/93/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2021
Nr aktu prawnego
XII/93/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/92/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r w sprawie pomocy finałowej Powiatowi Nidzickiemu.
Nr aktu prawnego
XII/92/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/91/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Nr aktu prawnego
XII/91/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/90/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XII/90/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/89/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r w zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039
Nr aktu prawnego
XII/89/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym.
Nr aktu prawnego
XI/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XI/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłat wnoszonych jednorazowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XI/86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XI/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XI/84/2019
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji