ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/95/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na 2020 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XII/95/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/94/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XII/94/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/93/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2021
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XII/93/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/92/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r w sprawie pomocy finałowej Powiatowi Nidzickiemu.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XII/92/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/91/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Nr aktu prawnego
XII/91/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/90/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XII/90/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/89/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r w zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XII/89/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XI/88/201
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XI/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłat wnoszonych jednorazowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XI/86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XI/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XI/84/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XI/83/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XI/82/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie zasad trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Janowiec Kościelny na dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr X/81/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr X/80/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr X/79/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr X/78/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr X/77/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr X/76/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji