ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała XV/123/2020 Nr Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 18 listopada w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XV/123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała XV/122/2020 Nr Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 18 listopada zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039.
Nr aktu prawnego
XV/122/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/121/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu ograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XIV/121/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/120/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na rzecz Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XIV/120/2020
Status
Unieważniona
Lp: 25
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/119/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Jabłonowo-Dyby.
Nr aktu prawnego
XIV/119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/118/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2020/2021.
Nr aktu prawnego
XIV/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/116/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039.
Nr aktu prawnego
XIV/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/115/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez
Nr aktu prawnego
XIII/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/114/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XIII/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/113/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę Nr XII/96/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Nr aktu prawnego
XIII/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/112/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janowiec Kościelny,
Nr aktu prawnego
XIII/112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/111/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę nr XIX/168/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XIII/111/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/110/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XIII/110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/109/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu.
Nr aktu prawnego
XIII/109/2020
Status
Zmieniony
Lp: 36
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/108/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XIII/108/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/107/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039
Nr aktu prawnego
XIII/107/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/106/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XIII/106/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/105/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XIII/105/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/104/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XIII/104/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji