ˆ

Statut Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Uchwała Nr XXVI/151/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 września 2009 roku
 
w sprawie Statutu Gminy Janowiec Kościelny.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy Janowiec Kościelny, u c h w a l a , co następuje:
 
§1. Uchwala się Statut Gminy Janowiec Kościelny w brzmieniu, jak w załączniku do uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Grochala
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Grochala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-02 12:21:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Szempliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-02 12:24:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-26 07:42:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2197 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Statut Gminy Janowiec Kościelny

Statut Gminy Janowiec Kościelny

 

  Uchwała IV/ 20 / 2003

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 04 marca 2003r.

 

W sprawie: Statutu Gminy.

 

        Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r., - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591, zm. 2002R Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806 )

Rada Gminy Janowiec Kościelny u c h w a l a

 

STATUT GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Grochala
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Grochala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-09 09:59:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-09 09:59:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Szempliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-27 15:04:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »