ˆ

2020

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-12-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:03:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OBWIESZCZENIE 16.12.2020 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej jednotorowej linii WN-110kV na działkach o nr ewid. 2/6, 2/7, 2/3, 2/5, 30/1 obręb geod. Gołębie, gm. Janowiec Kościelny. Piotr Szempliński

Zmiany z dnia: 2020-11-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:19:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej jednotorowej linii WN-110kV na działkach o nr ewid. 2/6, 2/7, 2/3, 2/5, 30/1 obręb geod. Gołębie, gm. Janowiec Kościelny. Ewelina Mierzejeska

Zmiany z dnia: 2020-03-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:05:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji obwieszczenie wszczęcie GT.6733.2.2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej jednotorowej linii WN-110kV na działkach o nr ewid. 2/6, 2/7, 2/3, 2/5, 30/1 obręb geod. Gołębie, gm. Janowiec Kościelny. Zofia Wielgus
18:02:49 Upublicznienie elementu informacja Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej jednotorowej linii WN-110kV na działkach o nr ewid. 2/6, 2/7, 2/3, 2/5, 30/1 obręb geod. Gołębie, gm. Janowiec Kościelny.
(widoczna od 2020-03-19 00:00:00)
Zofia Wielgus
« powrót do poprzedniej strony