ˆ

2020

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-12-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:06:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji obwieszczenie 16.12.2020 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej jednotorowej linii WN-110kV na działce o nr ewid. 14 obręb geod. Gołębie, gm. Janowiec Kościelny Piotr Szempliński

Zmiany z dnia: 2020-11-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:26:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej jednotorowej linii WN-110kV na działce o nr ewid. 14 obręb geod. Gołębie, gm. Janowiec Kościelny Ewelina Mierzejeska

Zmiany z dnia: 2020-03-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:01:07 Upublicznienie elementu informacja Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej jednotorowej linii WN-110kV na działce o nr ewid. 14 obręb geod. Gołębie, gm. Janowiec Kościelny
(widoczna od 2020-03-19 00:00:00)
Zofia Wielgus
« powrót do poprzedniej strony